Marjolijn Haasnoot benoemd in Signaalgroep Delta Programma

23 februari 2017 door Webredactie TBM

Door de benoeming van Marjolijn Haasnoot in de Signaalgroep van het Deltaprogramma ‘Meten Weten Handelen’, blijven TBM en Deltares nauw betrokken bij het Deltaprogramma. Eerder leverde Haasnoot al belangrijke bijdragen aan de adaptieve benadering van het Deltaprogramma. Ook ontwikkelde zij mede de systematiek ‘meten, weten, handelen’ waarvan de Signaalgroep een belangrijk onderdeel is.

Haasnoot gaat er met de Signaalgroep voor zorgen dat het Deltaprogramma in het goede tempo en in de goede richting werkt bij het nu en in de toekomst beschermen van de Nederlandse delta tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende zoetwater.

Meer informatie:

Adaptive Delta Management

© 2017 TU Delft

Metamenu