SURF Pop Up kent project ‘City branding’ van Martin de Jong toe

26 januari 2017 door Webredactie TBM

‘City branding’ in polycentrische regio’s; hoe profileren Europese en Chinese polycentrische regio’s zich op het gebied van duurzame verstedelijking, en hoe voeren ze dit uit? Martin de Jong gaat zich met de Vereniging Deltametropool buigen over dit thema in een SURF Pop Up project.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor steden bij het aantrekken van investeerders, bedrijvigheid en inwoners. Ze gebruiken city brands zoals eco, smart, leefbaar, weerbaar of creatief om die reputatie te vestigen. Martin de Jong: “In dit onderzoek kijken we hoe ze dat in de Randstad en in vergelijkbare regio's in Europa en China doen.”

Over SURF Pop up

Smart Urban Regions of the Future (SURF) is een onderzoeksprogramma van NWO, het Rijk, Platform31 en het regieorgaan SIA (samenwerkend in het kennisinitiatief VerDuS, Verbinden van Duurzame Steden). Binnen SURF worden verschillende onderzoeksprojecten gefinancierd waarin kennisinstellingen en stedelijke partijen samenwerken aan maatschappelijke opgaven rond ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Naast de vijf grote nationale projecten en de verschillende Europese projecten die al lopen, zijn er nu voor het eerst ook kleinere, kortlopende ‘Pop Up’ projecten toegekend. Deze duren maximaal één jaar.

Bron

© 2017 TU Delft

Metamenu