Symposium "Sociale Innovatie en de Energietransitie"

16 maart 2017 door Webredactie TBM

Tijdens dit symposium op 3 en 4 april proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe sociale innovatie bij kan dragen aan een succesvolle energietransitie.

De Nederlandse energiesector heeft voor verduurzaming en de energietransitie veel oplossingen beschikbaar. Maar deze oplossingen zijn vooral technisch van aard, zoals slimme thermostaten, warmtepompen, het opslaan van energie in batterijen en energiezuinige gebouwen. Onderzoek naar de sociale en gedragsmatige facetten van duurzaamheid en energie blijft achter en wordt meestal apart van technisch onderzoek uitgevoerd. Zo kan het gebeuren dat in een late, technische ontwikkelingsfase uit gedragswetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen een technologie niet accepteren, of niet bereid zijn hun gedrag aan te passen. Deze sociale factoren kunnen de energietransitie vertragen en ervoor zorgen dat er onnodige kosten worden gemaakt.  Er is behoefte aan een multidisciplinaire aanpak.

© 2017 TU Delft

Metamenu