Ondersteunende diensten

Overzicht van de ondersteunende diensten

De faculteit Techniek, Bestuur en Management heeft een aantal diensten (bureaus) die de processen van beleid, besturing en beleidsvorming van de faculteit ondersteunt.

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu