Samenwerkingsverbanden

Onze faculteit werkt samen met de verschillende organisaties, waaronder:

Cyber Security Academy

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en De Haagse Hogeschool hebben hun kennis en expertise in het onderwijs voor professionals op het terrein van cyber security gebundeld in de Stichting Cyber Security Academy (CSA) in Den Haag. De CSA initieert en stimuleert de ontwikkeling en begeleidt de uitvoering van vernieuwende masteropleidingen , diverse korte programma’s en maatwerktrajecten op het terrein van cyber security. In de CSA vertalen wetenschappers en docenten samen met experts uit publieke en private sectoren cyber security vraagstukken naar uiteenlopende multidisciplinaire leertrajecten voor hoger opgeleide professionals.

Meer informatie

Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

Center for Port Innovation and Regional Development

Port Research Centre Rotterdam-Delft

IPSE Studies

Samenwerkingsverbanden

TPM-consortium
Op 19 juni 2002 zette TBM haar handtekening onder een declaration of intention for cooperation, waarmee de vorming van het zogenaamde TPM-consortium met de volgende prestigieuze partners een feit werd:

Het Global Technology of Management Consortium
In dit consortium participeren de volgende instellingen:

IDEA LEAGUE

ERASMUS
Bijna alle Europese universiteiten zijn hieraan verbonden.

UNITECH

Naast deze universiteiten participeren in het UNITECH-programma ook internationale bedrijven als Hilti AG, The Roche Group, ABB, Schindler Aufzuge AG, Shell, TNT PostGroup, IBM, Mappei, Pirelli Cables, Philips en Siemens. Het doel van dit programma is het aanbieden van een 1-jarig programma in het buitenland aan excellente studenten die in het vierde of vijfde jaar van hun ingenieursopleiding zitten. Het programma is gericht op het vormen van een reservoir van potentiële topmanagers in het internationale bedrijfsleven. TBM  is internationaal voortrekker van UNITECH en locaal, binnen de TU-Delft, de academisch verantwoordelijke.

© 2017 TU Delft

Metamenu