Ernst ten Heuvelhof

Ernst ten Heuvelhof
Directeur Onderwijs 

 

We bieden onze studenten een stimulerende, kosmopolitische en inspirerende omgeving waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en het beste uit zichzelf kunnen halen.  

Studeren

Geïnteresseerd in meer dan techniek alleen?

Heb je het VWO diploma bijna op zak en ben je op zoek naar een vervolg studie? Vind je vakken als economie, maatschappijleer en rechten interessant, maar wil je wiskunde en de technische vakken niet laten vallen?

Heb je naast techniek ook andere interesses, en vind je het leuk om je met de maatschappelijke en organisatorische aspecten van techniek bezig te houden?

Dan is de Bachelor Technische Bestuurskunde misschien de opleiding voor jou. Na de bachelor opleiding Technische Bestuurskunde is het mogelijk om direct door te gaan voor je Master Systems Engineering, Policy Analysis & Management (SEPAM) of je Master Engineering and Policy Analysis (EPA).

Volg je al een technische studie (HBO of WO) en heb je bijna je bachelor diploma? Heb je interesse om na je technische bachelor je kennis te verbreden op het terrein van management? De faculteit Techniek, Bestuur en Management biedt je de volgende vijf Engelstalige masteropleidingen aan:

Welke opleiding is voor jou toegankelijk?

Vooropleidingen

VWO
NT

VWO
NG/EM
/CM 

HTO
P

HTO
Bach.

BSc
TB

BSc
TBk

BSc
techn.

BSc
nat.wet.

Opleidingen van TBM

Technische Bestuurskunde

ja

voorw.

ja

ja

n.v.t.

n.v.t.

ja

ja

MSc SEPAM 

nee

nee

nee

voorw.

ja

voorw.

voorw.

voorw.

MSc TIL 

nee

nee

nee

voorw.

voorw.

voorw.

ja

ja

MSc MoT *

nee

nee

nee

voorw.

voorw.

nee

ja

ja

MSc EPA *

nee

nee

nee

voorw.

ja

ja

ja

ja

* Een gemiddelde cijfer van minimaal een 7 is vereist

Afkortingenlijst

NT/NG/EM/CM  = natuur en techniek / natuur en gezondheid / economie en maatschappij / cultuur en maatschappij (profielen VWO)
HTO = hoger technisch onderwijs
P = propedeuse
Bach = bachelor
BSc = bachelor of science (WO)
TB = technische bestuurskunde
TBk = technische bedrijfskunde
techn = technische monodiscipline
nat.wet. = natuurwetenschappen
voorw. = voorwaardelijk

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu