NGInfra

Margot Weijnen

Contact details

M.P.C.Weijnen@remove-this.TUDelft.NL 

Tel.: +31 15 27 88074
Jaffalaan 5
2628 BX Delft
Room: B3.010

Secretary: Diones Supriana

Margot Weijnen is hoogleraar proces- en energienetwerken aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft. Ze heeft haar doctoraal Scheikundige Technologie behaald aan de Technische Universiteit van Delft, waar zij tevens gepromoveerd is. Daarna was zij werkzaam voor Shell (A'dam) als research technoloog, voor SNC (Pernis) als assistant plant manager, en voor SICM (Den Haag) als process design engineer. In 1990 werd zij benoemd als wetenschappelijk directeur van het interfacultaire instituut Interduct. Deze aanstelling bekleedde ze totdat ze in 1995 de functie van hoogleraar aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management aangeboden kreeg. Binnen de faculteit TBM is zij naast hoofd van de sectie Energie & Industrie tevens actief als voorzitter van de afdeling Technologie (2001). Ook is zij sinds 1998 programmaleider van het TU Delft Interfaculty Research Center Next Generation Infrastrcutures (voorheen: DRC for Design and Management of Infrastructures) en wetenschappelijk directeur van het TU Delft speerpuntprogramma Design and Management of multifunctional Infrastructures. Daar is tenslotte in 2003 nog bijgekomen de functie van wetenschappelijk directeur van de Stichting Next Generation Infrastructures. In deze functie leidt zij een consortium van kennisinstellingen, marktspelers en overheidsorganen, met als doel de sectorspecifieke problemen die bestaan in de huidige infrastructuurnetwerken en -sectoren te onderzoeken en hiervoor oplossingen te ontwikkelen. Aangezien het zwaartepunt van dit onderzoek op infrastructuren als complexe socio-technische systemen ligt is het onderzoeksprogramma sterk interdiciplinair ingericht, waarbij disciplines als bouwkunde, natuurkunde, scheikunde, wiskunde samenwerken met economie, rechten en psychologie. 

  Disciplinaire achtergrond

 • Technology, Policy and Management

Wetenschappelijk interesses

 • process systems design en management (focus op designing for reliability and availability)
 • energy resource management en energy technologies
 • energy infrastructure design en management, incl. institutional design

Nevenactiviteiten/Bestuursfuncties:

 • Wetenschappelijk directeur, Stichting Next Generation Infrastructures.
 • Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Lid Raad van Commissarissen, AkzoNobel Nederland BV
 • Lid Innovation Advisory Board, TenneT
 • Lid Algemeen Bestuur, Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
 • Lid Adviescommissie Valorisatieprogramma
 • Lid Expert Advisory Group, UK Infrastructure Transitions Research Consortium
 • Bestuurslid, Energy Delta Gas Research Programme
 • European editor, International Journal of Critical Infrastructures
 • Chair, Technical Committee for Infrastructure Systems and Services, IEEE SMC

De afgelopen jaren had Margot Weijnen ook zitting in de volgende commissies en adviesraden:

 • Lid Algemene Energieraad (1999 tot 2007) (AER)
 • Lid Innovatieplatform (2003-2007) (IP)
 • Lid Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (tot 2007) (AWT)
 • Lid programma-adviesraad TNO-PML (tot 2004) (TNO-PML)
 • Lid Adviescommissie E.E.T. stimuleringsregeling (nu onderdeel van SenterNovem) (EET)
 • Lid Adviesraad van het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) -programma multidisciplinaire energie.
 • Bestuurslid Stichting Fonds Doctor Catharina van Tussenbroek (CvT)
 • Bestuurslid Stichting Milieukeur (until 2006) (Stichting Milieukeur)

Daarnaast is ze nog actief als:

 • Nationale afgevaardigde voor de Working Party on Environmental Protection of the European Federation of Chemical Engineering (EFCE)
 • Lid adviesraad van het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)-themaprogramma: Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)
 • She is the European editor of the Journal of Critical Infrastructures (IJCI)

overzicht onderwijsoverzicht gepromoveerde studenten overzicht publicaties

 

laatste aanpassingen: 8-12-2014

Naam auteur: Webredactie TBM
© 2017 TU Delft

Metamenu