Dialang for students

Inschatting taalvaardigheidsniveau in het Engels in het kader van de masteropleiding

--------------------------------------------------------------------------

DIALANG downloaden en installeren

De benodigde documenten zijn ook beschikbaar via het volgende ZIP-bestand .

Klik achtereenvolgens op onderstaande keuzes:

* Startscherm: Klik op English
* Voor een Nederlandstalige webpagina klik op “Nederlands”  (midden onderaan de pagina )
* download (rechtsbovenaan)
* Hier
* Ik ga akkoord
* installatie 1e keer
* Volg instructies

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinds het studiejaar 2005-2006 worden alle masteropleidingen binnen de TU Delft uitsluitend in het Engels aangeboden.. Dit betekent dat de colleges in de Engelse taal gedoceerd worden, dat er van studenten wordt verwacht dat zij discussiëren en corresponderen in het Engels en dat zij werkstukken, scripties etc. in het Engels schrijven. Faculteiten gaan ervan uit dat je minimaal het onderwijs met VWO eindexamen Engels zou moeten kunnen volgen. Het is begrijpelijk dat sommige studenten zich afvragen of hun taalvaardigheidsniveau in het Engels voldoende is om aan bovengenoemde eisen van de masteropleiding te voldoen.

DIALANG diagnostisch toetsprogramma

De TU Delft biedt studenten de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in hun eigen Engelse taalvaardigheid om voor zichzelf te beoordelen of hun Engels (nog) van voldoende niveau is. Gekozen is voor het diagnostisch toetsprogramma DIALANG waarmee studenten online zelf hun vaardigheidsniveau kunnen inschatten. Dit programma is gratis beschikbaar en het kan op ieder moment van de dag (of avond) zonder aanmelding worden gebruikt. Wel moet men het programma eerst via het Internet downloaden en installeren. Dat werkt het best met een breedbandverbinding. Een 56k telefoonmodem is waarschijnlijk te traag. De installatieprocedure wordt verderop beschreven.

DIALANG is een voor algemeen gebruik ontwikkeld systeem op het Internet, waarmee iemand zijn of haar taalvaardigheid kan laten beoordelen in de talen van de Europese Unie. Er kunnen vijf verschillende taalvaardigheden gemeten worden: luisteren, lezen, schrijven, vocabulaire en structuren. Gebruikers krijgen feedback op hun toetsprestaties en advies hoe zij hun huidige vaardigheidsniveau kunnen verhogen. Het afleggen van de DIALANG toets geeft een indruk van je niveau. Het is van belang hier op te merken dat het gaat om een momentopname en er kunnen geen zaken gemeten worden als uitspraak, snelheid of linguïstische aanleg, die ook je communicatieve vaardigheid beïnvloeden.

Benodigde tijd

In de DIALANG toets kun je vijf verschillende vaardigheidsonderdelen doen. Ieder vaardigheidsonderdeel kost ongeveer 30 minuten om uit te voeren. Wij stellen daarom voor dat je je beperkt tot twee vaardigheidsonderdelen. Om deze vaardigheidsonderdelen te doen begin je met een plaatsingstoets. Deze plaatsingstoets moet je doen (duurt ongeveer 10 minuten), zodat er daarna een toets geselecteerd wordt op het juiste niveau. Na de plaatsingstoets volgt er een zelf-beoordelingsonderdeel. Dat kun je overslaan, maar als je het doet krijg je aan het eind ook feedback over je eigen inschatting van je niveau op de vaardigheid.

Advies over onderdelen van de toets en over minimumscores

De vaardigheidsonderdelen zelf bestaan ieder uit 30 vragen. Op basis van de antwoorden krijg je per vaardigheidsonderdeel een ranking in de vorm van vaardigheidsniveaus van de Raad van Europa, die varieert van A1 (beginner) tot C2 (vergevorderd). Op de website van DIALANG kun je uitgebreide uitleg vinden over de betekenis van de schaal.

Om te beoordelen hoe hoog de score moet zijn op de Engelse toetsen om de masteropleiding te kunnen volgen, moeten we kijken naar welke taalvaardigheden bij de opleiding van belang zijn en wat DIALANG te bieden heeft. Het begint er natuurlijk mee dat iemand in staat moet zijn om de colleges in het Engels te volgen. Studenten wordt daarom aangeraden in ieder geval de luistertoets te doen (boxjes of koptelefoon nodig). Daarbij is een score van B2 een minimum. Daarnaast is het raadzaam om in ieder geval de schrijftoets te doen. Ook hier is de score B2 een minimum. Daarnaast is het mogelijk om de leestoets te doen, maar wij verwachten dat alle studenten daar minimaal de score B2 op zullen halen. Helaas biedt DIALANG niet de mogelijkheid om de spreekvaardigheid te toetsen.

We bevelen studenten die niveau B1 of lager halen op de luistervaardigheids­toets en op de schrijfvaardigheidstoets aan om zich in deze vaardigheden verder te bekwamen alvorens te starten met de masteropleiding. Er is gelegenheid om voor het begin van de masteropleiding een cursus op dit gebied te volgen. Het Instituut voor Techniek en Communicatie (IT&C) van de faculteit biedt bijvoorbeeld verschillende cursussen Engels aan, die studenten kosteloos kunnen volgen. Uiteraard kunnen ook studenten die een hogere score hebben deelnemen aan een cursus Engels.

Taalcursussen van de faculteit

Het Instituut voor Techniek & Communicatie (IT&C)  van de faculteit Techniek Bestuur en Management (TBM) verzorgt verschillende cursussen Engels. Om deel te kunnen nemen aan één van de cursussen en te kijken in welke cursus je het beste past, doe je eerst mee aan een plaatsingstoets die georganiseerd wordt door het IT&C. Let op, je Dialang score geldt niet als vervanging voor de plaatsingstoets!

Ter indicatie is hieronder ruwweg aangegeven voor welke cursus je waarschijnlijk in aanmerking zou komen op basis van de Dialang score:

- B1 (of lager) - Lower intermediate English

- B2 of C1 -  Upper Intermediate English

- C1 of C2 - Advanced English course of een cursus wetenschappelijk schrijven (Written English for Technologists)

Deze cursussen kunnen door studenten kosteloos gevolgd worden, maar leveren niet altijd studiepunten op. Ga dit na bij je eigen opleiding.

Op deze pagina vindt je meer informatie over wanneer de volgende placement test plaats zal vinden, over welke cursussen worden aangeboden en hoe het aanmelden in zijn werk gaat. Kijk op blackboard voor meer gedetailleerde informatie over een specifieke Engels cursus.       

Meer informatie over DIALANG

Het doel van het systeem is om taalgebruikers en leerders diagnostische informatie te geven over hun taalvaardigheid. Daardoor kunnen zij zich een beeld vormen van de sterke en zwakke kanten van hun taalvaardigheden en van de mogelijkheid om zich te verbeteren. Het systeem stelt leerders in staat hun taalvaardigheid te positioneren in relatie tot het Raamwerk van de Raad van Europa (CEF), voor allerlei gebruiksdoelen zoals die zijn geformuleerd in het CEF. De feedback die het systeem geeft, kan ook gebruikt worden om nieuwe doelen in het leerproces te stellen.

Het systeem is beschikbaar voor iedereen die toegang tot het Internet heeft en een onafhankelijk oordeel wil krijgen over zijn vaardigheid in een van veertien talen. Hoewel het systeem (nog) niet voor onderwijsinstellingen is aangepast, kunnen die er, al dan niet via hun netwerk, wel gebruik van maken. Het systeem kan dienen om bij intake de taalvaardigheid van gebruikers vast te stellen. Ook kan men het gebruiken bij voortgangsmeting en kan men het inzetten bij de ontwikkeling van een portfolio.

 

Het gaat bij DIALANG om het stellen van een diagnose: individuele taalleerders gebruiken DIALANG om zich te informeren over hun goede en zwakke kanten. Dat kunnen ze doen waar ze zich ook bevinden en wanneer ze dat ook maar willen.

De feedback is gebaseerd op hoe de gebruikers van het systeem zichzelf hebben beoordeeld en hoe die zelfbeoordeling zich verhoudt tot wat het systeem door middel van toetsing heeft gemeten.

De gebruikers krijgen feedback over hun geschatte vaardigheidsniveau (in termen van het CEF), over de mate waarin zelfbeoordeling en toetsscore met elkaar overeenstemmen en over de door hen gegeven antwoorden op de toetsvragen. Daarnaast krijgen zij een score met uitleg bij een plaatsingstoets, die gebruikt wordt om de vaardigheid van de gebruiker te schatten bij het begin van de toets. Deze plaatsingstoets geeft een indicatie van de breedte van de woordenschat van de kandidaat.

 

Naam auteur: jhemstede
© 2017 TU Delft

Metamenu