Ernst ten Heuvelhof

Ernst ten Heuvelhof
Directeur Onderwijs 

 

We bieden onze studenten een stimulerende, kosmopolitische en inspirerende omgeving waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en het beste uit zichzelf kunnen halen.  

Master videos

Engineering and Policy AnalysisManagement of Technology

Systems Engineering, Policy Analysis and Management

Masteropleidingen

De faculteit Techniek, Bestuur en Management biedt diverse interessante masters aan voor studenten die geïnteresseerd zijn in technologie, beleidsanalyse en management en een bachelor diploma van een technische monodisciplinaire opleiding of in de natuurwetenschappen hebben.

Al de masterprogramma’s worden aangeboden in het Engels en duren twee jaar. Na het behalen van het diploma mogen de titels MSc of Ir gebruikt worden. Elk programma heeft specifieke toelatingseisen.

De faculteit Techniek, Bestuur en Management biedt de volgende masteropleidingen aan:

  • Engineering and Policy Analysis (EPA). EPA is een internationaal georienteerde masteropleiding, die gericht is op de grote vraagstukken (grand challenges) op het gebied van energie, mobiliteit, water, klimaat, veiligheid, ontwikkeling en gezondheid. Het programma leidt studenten op tot analisten die dergelijke vraagstukken met behulp van simulatiemodellen en data kunnen analyseren en tegelijkertijd kunnen omgaan met de politieke en strategische omgeving waarin deze vraagstukken zich afspelen. Vanaf begin 2017 zal deze Master in Den Haag gehuisvest zijn.

  • Management of Technology (MoT). Technologiemanagement in high-tech ondernemingen. Het programma leidt studenten op tot technologiemanagers, technologische analisten en ondernemers die de kwaliteit van technologiemanagement verbeteren. Dit in zeer op technologie gebaseerde competitieve omgevingen voor een variëteit aan technologische sectoren. Het programma focust op besluitvorming in een technologische context, technologie en strategie, kennismanagement, innovatieprocessen en onderzoek en ontwikkelingsmanagement.

  • Systems Engineering, Policy Analysis & Management (SEPAM). Deze master is gericht op het opleiden van ingenieurs die een bijdrage leveren aan het design en management van infrastructuren en gerelateerde services. Het programma focust op system engineering, decision-making en management processen die boven het level van een organisatie uitstijgen en die zich voordoen in het veld van de publieke en private sector. SEPAM is een interdisciplinaire master. Dat betekent dat studenten kennis verkrijgen in verschillende velden zoals strategie, decision-making, management en organisaties, statistieken en systeem modelleren.

Interfacultaire masteropleiding

  • Transport, Infrastructure & Logistics (TIL) Multidisciplinaire opleiding op het terrein van transport, infrastructuur en logistiek. Deze opleiding wordt verzorgd door drie faculteiten van de TU Delft. Het veld van transport, infrastructuur en logistiek is zeer interdisciplinair. Dat is ook de reden dat de drie faculteiten samenwerken in dit programma. Een van de uitgangspunten in de opleiding is een systematische benadering, waarin relevante elementen en relaties in verschillende cross-sections van transport en logistiek, belangrijke punten in de aangeboden vakken zijn. 

  • MSc Construction Management Engineering The master program Construction Management and Engineering (CME) offers a broad spectrum of courses focusing on the growing need for reform in the building industry. The program prepares the student for a life in the dynamic environment of the construction business by focusing on knowledge of processes, lifecycle and risk management; and contracts to name a few. Construction Management and Engineering is multidisciplinary, international orientated and is a cooperation between three faculties of TU Delft.

  • MSc Geomatics Geomatics for the Built Environment provides vital spatial knowledge about the built environment. The science Geomatics is concerned with the acquisition, analysis, management and visualisation of geographic data with the aim of gaining knowledge and a better understanding of the built and natural environments. The programme is a cooperation between different TU Delft faculties

Samenwerkingen

TU Delft - TBM werkt samen met andere universiteiten in onderstaande MSc programma's:

  • MSc Sustainable Energy Technology De unieke masteropleiding Sustainable Energy Technology (SET) heeft tot doel ingenieurs brede kennis te geven op het gebied van energietechnologie. Om dit doel te bereiken wordt een modern, flexibel curriculum aangeboden. Het programma wordt aangeboden door de 4TU Federation, een samenwerking tussen de drie technische universiteiten in Nederland: de TU Delft,  de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente en Wageningen Universiteit.

  • MSc Industrial Ecology Industrial Ecology is een opkomende wetenschappelijke discipline die een systematische aanpak naar menselijke problemen voorstaat, waarbij technische, milieu- en sociale aspecten worden geïntegreerd. Gesteld kan worden dat deze aanpak de manier is om tot duurzame ontwikkeling te komen. Daarom wordt industriële ecologie ook wel gezien als de 'gereedschapskist voor duurzame ontwikkeling' of de 'wetenschap der duurzaamheid'. Het programma is een samenwerking tussen de TU Delft en Universiteit Leiden.
Naam auteur: Communication TBM
© 2017 TU Delft

Metamenu